Zmiany w przepisach dotyczących podatków są bardzo częstym zjawiskiem. Szczególnym czasem jest początek i koniec roku. Najnowsze zasady dotyczące rozliczeń powodują dodatkowe obowiązki. Zdarzają się również nieliczne udogodnienia jak np. nowy plik JPK, poprawiona matryca VAT, czy tez mikrorachunek podatkowy, na który należy wpłacać zobowiązania prywatne oraz firmowe (m. in. VAT, PIT).

Wszystkie podatki na jeden rachunek

Zmianą w prawie gospodarczym, wchodzącą z początkiem nowego roku jest stworzenie mikrorachunków. Wszyscy prowadzący firmę oraz osoby prywatne mają za zadanie wygenerować indywidualny numer (na stronie ministerstwa finansów) i używać go do regulowania należności. To rozwiązanie przyczynia się do zniknięcia obowiązku wpłaty różnych podatków na różne konta. Niepodatkowe należności budżetowe, Pit, VAT, czy CIT to podatki, które wpłacane były wcześniej na osobne numery kont, jednak po zmianach przelewane są na osobisty mikrorachunek. Zobowiązania, odnoszące się do nieruchomości lub stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego są nadal wpłacane na tych samych zasadach. Minusem wprowadzenia tego rozwiązania jest elastyczne dysponowanie przez urząd skarbowy środkami na koncie, np. poprzez zaliczania ich na inny cel niż zostały wpłacone.

NIP na paragonie jako podstawa do wystawienia paragonu

Sprzedaż rejestrowana na kasie i wystawianie do niej faktur, zmieniła zasady. Eliminacja wyłudzeń VATu spowodowana została przez klientów, którzy zbierali rachunki od innych osób, po czym prosili o faktury, następnie zaliczane do kosztów. Zmiany wprowadzają obowiązek wystawiania ich tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy na paragonie będzie widoczny NIP nabywcy. Niedostosowanie się do wymogów to mandaty, które dostać może nie tylko sprzedający, ale również kupujący. Wysokości to 100% podatku znajdującego się na fakturze.

Nowa jednolita matryca VAT

Rząd postanowił ujednolicić i wyeliminować różne stawki VAT na te same produkty. Matryca po zmianach przewiduje, że artykuły, które pochodzą z tego samego działu mają być opodatkowane tą samą stawką. Dlatego wraz ze zmianami stawek jedne produkty podrożały, a inne obniżyły ceny. Nowy mniejszy VAT zastosowano do m. in. owoców cytrusowych i tropikalnych, produktów dla dzieci i niemowląt oraz produktów higienicznych takich jak tampony, podpaski. Podwyższona stawka natomiast nałożona została na owoce morza oraz czasopisma naukowe.

Jeden plik VAT

Uzgodnienia wchodzące w kwietniu lub lipcu, to ułatwienia polegające na uproszczeniu deklaracji dotyczącej podatku VAT i JPK_VAT. Nowy, powstający plik nazwany JPK_VDEK, będzie przekazywał łączne informacje dotychczas zawierające się na VAT-7, VAT-7k oraz ewidencji VAT. Teoretyczne uproszczenie jednak przynosi za sobą również szereg obowiązków m. in. wskazywanie dodatkowych oznaczeń identyfikujących dostawy (np. budynki i elektronika) oraz usługi ( elektroniczne, transportowe, telekomunikacyjne). Następnym utrudnieniem będzie wykazywanie kolejnych oznaczeń identyfikujących charakter dokonywanych transakcji (objęcie transakcji mechanizmem podzielonej płatności, powiązania między stronami) i oznaczeń dowodów sprzedaży.