Nie tylko w medycynie mamy do czynienia z licznymi specjalizacjami, specjalnościami i umiejętnościami lekarskimi. Także w prawie spotykamy podział na kilka odrębnych zawodów prawnych. Okazuje się, że prawo nie musi być nudne, a absolwent studiów prawniczych ma wiele możliwości rozwoju.

Najczęściej prawnicy kojarzą się nam z sądami. W sądach spotykamy sędziów i prokuratorów, asystentów sędziów, adwokatów i radców prawnych. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi aplikację sądową i prokuratorską. Prokuratorzy stoją na straży porządku prawnego, prowadzą postępowania przygotowawcze (śledztwa lub dochodzenia). Na salach sądowych prokuratorzy występują w roli oskarżycieli publicznych, starają się ochronić pokrzywdzonych przestępstwem. Sędziowie są odpowiedzialni za wydawanie orzeczeń (wyroków, postanowień i zarządzeń). To na nich ciąży odpowiedzialność za całe postępowanie sądowe. Adwokaci i radcowie prawni bronią swoich klientów przed niesłusznymi oskarżeniami. Adwokaci i radcowie prawni nie stoją na przeszkodzie ukarania winnego, ale pomagają odkryć prawdę. Istotną różnicą pomiędzy adwokatem a radcą prawnym jest to, że radca prawny może być zatrudniony przez kogoś w ramach umowy o pracę. Adwokat nie może zawierać umowy o pracę. Radcy prawni mogą co prawda występować w procesach karnych, ale nie mogą bronić swoich pracodawców. Ma to na celu wykluczenie tej ewentualności, że pracodawca wpłynie na radcę prawnego groźbą obniżenia pensji lub utraty pracy w razie niekorzystnego wyroku sądu.

Adwokaci i radcy prawni są także spotykani poza sądami. Głównie radcy prawni zatrudniani przez firmy i różne instytucje doradzają, sporządzają umowy i pisma prawne. Jest to bardzo korzystne, ponieważ przedsiębiorca bez wykształcenia prawnego nie zna się na prawie na tyle dobrze, żeby móc poprawnie poprowadzić wszystkie sprawy w swojej firmie. Także przeciętnych obywateli nurtuje wiele pytań związanych z kwestiami prawnymi. W takich sytuacjach można udać się do adwokata lub radcy prawnego.

Przedstawicielami zawodu prawnego, który często wspomaga sądownictwo, są komornicy. Często słyszymy o komornikach sądowych, którzy zaczynają pracę wtedy, kiedy dłużnik nie chce zapłacić należności. Komornik w sposób zgodny z prawem odzyskuje pieniądze i przekazuje je sądowi lub osobie, której te pieniądze się należą. Dzięki odpowiedniej wiedzy komornik jest w stanie tak poprowadzić egzekucją komorniczą, żeby nie zabrać dłużnikowi wszystkich jego pieniędzy, ponieważ uniemożliwiłoby to dłużnikowi funkcjonowanie – utraciłby mieszkanie, straciłby środki na to, co niezbędne do przeżycia (jedzenie, ubranie). Z drugiej strony komornik posiada takie narzędzia, które pozwalają dotrzeć do pieniędzy krytych przed przedstawicielami prawa. Zdarzają się nierzadko licytacje, kiedy komornik zabiera dłużnikowi kosztowną rzecz oraz sprzedaje ją, a uzyskane w ten sposób pieniądze przekazuje odpowiedniej osobie.

Kolejnym zawodem prawnym jest notariat. Notariusz jest gwarantem tego, że dokument sporządzony przy jego udziale jest zgodny z prawem oraz został sporządzony przez osobę, której podpisy znajdują się na dokumencie. Notariusz pomaga sporządzić testament, umowy cywilnoprawne (umowy kupna, sprzedaży, dzierżawy, darowizny) a także akty założenia spółki i protokoły z zebrań spółek. Notariusz dba również o odprowadzenie podatków od umów cywilnoprawnych (na przykład podatku od wzbogacenia się).

Każdy z wyżej wymienionych zawodów wymaga odbycia aplikacji (sędziowskiej i prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, komorniczej, notarialnej). Nie muszą odbywać aplikacji asystenci sędziów, którzy tworzą projekty pism sądowych. Projekty sporządzone przez asystentów są sprawdzane przez sędziów. Także asystenci prawni zatrudniani w kancelariach adwokatów i kancelariach radców prawnych nie musza odbywać aplikacji. Asystenci jednak nie podpisują się pod dokumentami, a projekty przez nich utworzone są sprawdzane przez starszych kolegów.

Warto korzystać z pomocy prawników. Jeśli ktoś nie jest pewien z usług jakiego zawodu prawnego może skorzystać, nie musi się obawiać. W razie pomyłki prawnik wyjaśni do kogo można się udać po pomoc.