Uprawnienia gazowe typu F (czyli tak zwane „F gazy”) należą do grupy stosunkowo mało popularnych uprawnień gazowych. „F gazy” to rodzaj uprawnień, który budzi największe zainteresowanie przedsiębiorców i zatrudnianych przez nich pracowników (ale nie tylko), których formą działalności gospodarczej jest praca przy pompach ciepła, ale przede wszystkim przy urządzeniach chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ciepłowniczych. Kiedy uprawnienia gazowe typu F są przyznawane, do czego uprawniają, jak wygląda egzamin i gdzie odbywać kurs?

Uprawnienia gazowe typu F: kwestie formalne

Certyfikaty „F gazy” są przyznawane wtedy, kiedy dana osoba odbędzie szkolenie przed daną jednostkę przeprowadzającą takie kursy (na przykład w GRUPIE SILESIA Sp. z o.o.) i pozytywnie przejdzie egzamin. Ten zaś zdawany będzie w obecności komisji, którą powołuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Jakie korzyści płyną z posiadania uprawnień „F gazy”?

Po odbyciu kursu i pozytywnym przejściu egzaminu dana osoba uzyskuje certyfikat „F gazy”. Jest to równoznaczne z posiadaniem uprawnień, które są niezbędne do wykonywania pracy przy:

  • nowoczesnych urządzeniach, których działanie opiera się na wykorzystywaniu czynnika chłodniczego;
  • typowych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych;
  • innych niż wyżej wymienione systemach chłodnictwa.

Uprawnienia gazowe typu F to droga do możliwości wykonywania pracy związanej z wszystkimi urządzeniami i instalacjami wykorzystującymi czynnik chłodniczy. Praca taka polegać może między innymi na montażu czy likwidacji urządzeń grzewczych i chłodniczych, odzyskiwaniu „F gazów”, kontroli szczelności urządzeń i serwisowaniu ich.

Przejście egzaminu to także zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej do wydajnego wykonywania swojej pracy przy tego typu urządzeniach.

Forma kursu „F gazy”

Egzamin na „F gazy” nie należy do najłatwiejszych i najprostszych. Warto więc zdać się na jednostki, które profesjonalnie i rzetelnie do niego przygotowują. Jedną z takich jednostek jest GRUPA SILESIA Sp. z o.o., która w rozbudowany, ale przystępny sposób przygotowuje kandydata do egzaminu – dowiedz się więcej na https://kursyzawodowe.pl/oferta/f-gazy/. Szkolenie jest niezwykle efektywne i dostarcza wiedzy praktycznoteoretycznej, dzięki której każdy, kto zdecyduje się na wzięcie w nim udziału, uzyska pozytywny wynik egzaminu.

Wiele  jednostek przeprowadza kursy, które dostarczają niezbędnej wiedzy teoretycznopraktycznej dotyczącej:

  • podstaw termodynamiki;
  • wpływu czynników chłodniczych na środowisko;
  • kontroli urządzeń przed ich uruchomieniem;
  • kontroli urządzeń po długim okresie nieużywania;
  • kontroli urządzeń po czynnościach konserwacyjnych/naprawie lub w trakcie funkcjonowania urządzenia;
  • kontroli szczelności;
  • postępowania z system i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania czy odzysku czynnika chłodniczego.

Każdy kurs zawiera także praktyczne ćwiczenia prowadzone pod okiem przeszkolonych i doświadczonych specjalistów. Oni to przekazując swoją wiedzę, robią to w sposób wprawny. Każdy więc, nawet ten, kto wcześniej nie miał doświadczenia lub małe doświadczenie w pracy z takimi urządzeniami, zdobywa umiejętności potrzebne do pracy z nimi. Długość trwania kursu uzależniona jest od jednostki, która go przeprowadza. Zazwyczaj są to stacjonarne kursy jedno- lub dwudniowe, czasem uzupełniane formą zdalną.

Forma egzamin „F gazy”

Egzamin na uprawnienia gazowe typu F przeprowadzany jest w obecności komisji powoływanej przez prezesa URE.

Teoretyczna część egzaminu polega na prawidłowym rozwiązaniu tekstu. Pozytywny wynik uzyskuje ta osoba, która odpowie prawidłowo na 23 z 30 pytań teoretycznych. Test trwa 90 minut. Po tym czasie zostają ogłoszone wyniki, a osoby z pozytywnymi wynikami zostają dopuszczone do praktycznej części egzaminu. Przykładowe pytanie: „Co znaczą i czego dotyczą skróty: ODP, GWP, BDS, CRO?”.

Podczas egzaminu praktycznego kandydaci wykonują pięć losowo wybranych zadań na urządzeniach klimatyzacyjnych lub modelach chłodniczych. Przykład zadania: „Oceń stan filtra osuszacza”.

Kandydat, który uzyska wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzymuje protokół egzaminacyjny. Z tym dokumentem musi udać się do rodzimego (według miejsca zamieszkania/rejestracji firmy) Urzędu Dozoru Technicznego. Urząd ten wydaje certyfikat dla personelu i od tej pory kandydat staje się posiadaczem uprawnień gazowych typu F, popularnie zwanych uprawnieniami „F gazy”!