Piasek pojawia się najpierw jako skała. Ta skała ulega erozji pod wpływem działania różnych zjawisk przyrodniczych – wiatru, deszczu i czasu. Zerodowana i pokruszona skała później jest transportowana rzekami aż do morza, gdzie osadza się na plażach i w innych miejscach. Gdy piasek znajdzie się w delcie rzeki, u wybrzeży lub na lądzie, jest transportowany w naturalnym cyklu, który uzupełnia zasoby w czasie geologicznym. A raczej tak to działało do czasu, gdy pojawił się człowiek, któremu piasek zaczął być potrzebny. Dlatego zaczęto go wydobywać w rosnących z roku na rok ilościach. W skali światowej piasek jest surowcem mineralnym, którego wydobywa się najwięcej – ponad 40 miliardów ton rocznie.

Ta ogromna ilość substancji stosowanej głównie w przemyśle budowlanym wymaga zaangażowania potężnej infrastruktury technicznej do wydobycia, przesiania i sklasyfikowania i w końcu przetransportowania w postaci surowca lub półproduktu na miejsce budowy. To dlatego sita do piasku i całe oprzyrządowanie przemysłu wydobywczego i transportowego stanowią tak ważną gałąź przemysłu w każdym rozwijającym się kraju. Przetwarzanie i sortowanie takich ilości kruszyw wymaga zastosowania narzędzi o bardzo wysokiej precyzji i niezawodności pracy.  W ten sposób tak pozornie proste narzędzia jak sita do piasku muszą spełniać coraz wyższe wymagania, dzięki którym są w stanie nadążyć z sortowaniem ogromnych ilości przetwarzanego surowca.

Sita do piasku to podstawowe narzędzie pracy w kamieniołomach, kopalniach i piaskowniach

Proces wydobycia piasku składa się z kilku etapów, w których nowoczesne sita do piasku odgrywają kluczową rolę. Najpierw Ładowarka zbiera surową mieszankę kopalni — piasek, warstwę wierzchnią i wszystko inne prosto z ziemi — i umieszcza ją w leju samowyładowczym. Stamtąd surowy produkt jest mieszany z wodą i przesiewany przez specjalistyczne sita do piasku, aby można go było przepompować przez system rur do następnego etapu: mokrej instalacji.

W mokrym zakładzie piasek jest oczyszczany, zostaje z niego usunięty pył i wszelkie ziarna, które są zbyt drobne lub zbyt grube, aby można je było wykorzystać do szczelinowania. Aby uzyskać wstępny pomiar wielkości ziarna, używany jest analizator cząstek – rodzaj wirtualnego stosu sit.

Analiza piasku w oparciu o sita do piasku

Specjalistyczne urządzenie do analizy składu i rozmiaru struktur piasku składa się z kamer, które wykonują miliony zdjęć piasku w wysokiej rozdzielczości na każdym etapie procesu wydobycia, dzięki czemu można nakreślić zmiany w proporcjach rozmiaru wraz z postępem piasku. Program komputerowy analizuje ziarna na tych zdjęciach i daje bardzo dokładny rozkład rozmiarów oczek.

Kolejne etapy obróbki piasku:

  1. Na wyrobisku, zwanym również kamieniołomem. Kiedy wydobyty piasek wprowadzany jest do leja zasypowego. W ten sposób uzyskiwana jest próbka, którą przepuszcza się przez sita do piasku w celu obliczenia wielkości ziaren. Cząsteczki „nieprzydatne” mogą zawierać ziarna, które są zbyt małe (pył) lub zbyt duże, aby mieściły się w tworzonych kategoriach oczek.
  2. W mokrym zakładzie, jak wspomniano powyżej. Tutaj wypłukuje się większość nienadającego się do użytku produktu. Pobierana jest próbka z przenośnika taśmowego, aby upewnić się, że to, co pozostało, mieści się w kategoriach rozmiarów, których potrzebują klienci.
  3. W budynku dekantacyjnym. Tutaj piasek pozostawiany jest do wyschnięcia i przygotowuje się go do podania go do suszarni.
  4. W suszarni. Piasek jest dalej przetwarzany w suszarniach rotacyjnych, na które składają się pogrupowane w sekcje sita do piasku, a następnie podawany do wież przesiewających, które zapewniają końcowe cięcie piasku. Tutaj gotowy i posortowany produkt trafia z podnośników kubełkowych do silosów, aby zostać załadowany na ciężarówki. Jest to najważniejszy etap, ponieważ należy się upewnić, że obecne są tylko właściwe rozmiary i są przechowywane tam, gdzie należą. Można powiedzieć, że tutaj piasek zaczyna swoje drugie życie, jako surowiec budowlany.