Choć dla wielu turystów Rogalin to przede wszystkim piękny pałac oraz ukryte w jego murach zbiory sztuki, nie brak i takich osób, dla których wycieczki po tej miejscowości są przede wszystkim świetną okazją do zapoznania się z przyrodniczym bogactwem Wielkopolski. Rogalin zachwyca swym naturalnym bogactwem, a ciekawa szata roślinna oraz piękne krajobrazy sprawiają, że wędrówki w rejonie tej miejscowości każdemu z nas dostarczą wielu niezapomnianych wrażeń. Na jakie atrakcje powinni tu zwrócić szczególną uwagę turyści – przyrodnicy?

Dla miłośników przyrody, niezwykle atrakcyjnym celem wycieczki po Wielkopolsce będzie Rogaliński Park Krajobrazowy. Rozciąga się on w pobliżu słynnej rezydencji Raczyńskich, a o jego przyrodniczym bogactwie można opowiadać godzinami. W czasie wycieczki po tym parku można cieszyć się wspaniałym krajobrazem oraz widokami na niezwykle malowniczą dolinę Warty. Można się tu również spotkać z imponującymi dębami, które stały się symbolem nie tylko Rogalina, ale całej Wielkopolski. Wspaniałe okazy dębu szypułkowego przyciągają do Rogalina wielu miłośników starych drzew, a pomnikowe okazy mogą na każdym turyście zrobić ogromne wrażenie.

Rogalin może się też pochwalić innymi atrakcjami. W czasie wycieczki po okolicy tej miejscowości można ujrzeć takie ciekawostki przyrodnicze, jak łęgi wierzbowe i olszowe, grądy środkowoeuropejskie oraz rozlegle łąki. Naturalnym bogactwem kuszą też starorzecza Warty, którym z pewnością warto się uważniej przyjrzeć. A co ze zwierzętami? I one są tu godnie reprezentowane. W rejonie Rogalina spotkać się można z licznymi gatunkami owadów, w gronie których nie brak ciekawych gatunków chrząszczy (np. jelonka rogacza czy pachnicy dębowej) oraz ptaków, reprezentowanych m. in. przez dzięcioła zielonego, bielika zwyczajnego, orlika krzykliwego i zimorodka.

W gronie najciekawszych mieszkańców Rogalińkiego Parku Krajobrazowego, obok popularnych zwierząt leśnych, pojawiają się też wydry oraz bobry, dzięki którym krajobraz tej części Wielkopolski nabiera wyjątkowego charakteru.