Choć dla wielu turystów Rogalin to przede wszystkim piękny pałac oraz ukryte w jego murach zbiory sztuki, nie brak i takich osób, dla których wycieczki po tej miejscowości są przede wszystkim świetną okazją do zapoznania się z przyrodniczym bogactwem Wielkopolski. Rogalin zachwyca swym naturalnym bogactwem, a ciekawa szata roślinna oraz piękne krajobrazy sprawiają, że wędrówki w rejonie tej miejscowości każdemu z nas dostarczą wielu niezapomnianych wrażeń. Na jakie atrakcje powinni tu zwrócić szczególną uwagę turyści – przyrodnicy?

Dla miłośników przyrody, niezwykle atrakcyjnym celem wycieczki po Wielkopolsce będzie Rogaliński Park Krajobrazowy. Rozciąga się on w pobliżu słynnej rezydencji Raczyńskich, a o jego przyrodniczym bogactwie można opowiadać godzinami. W czasie wycieczki po tym parku można cieszyć się wspaniałym krajobrazem oraz widokami na niezwykle malowniczą dolinę Warty. Można się tu również spotkać z imponującymi dębami, które stały się symbolem nie tylko Rogalina, ale całej Wielkopolski. Wspaniałe okazy dębu szypułkowego przyciągają do Rogalina wielu miłośników starych drzew, a pomnikowe okazy mogą na każdym turyście zrobić ogromne wrażenie.

Rogalin może się też pochwalić innymi atrakcjami. W czasie wycieczki po okolicy tej miejscowości można ujrzeć takie ciekawostki przyrodnicze, jak łęgi wierzbowe i olszowe, grądy środkowoeuropejskie oraz rozlegle łąki. Naturalnym bogactwem kuszą też starorzecza Warty, którym z pewnością warto się uważniej przyjrzeć. A co ze zwierzętami? I one są tu godnie reprezentowane. W rejonie Rogalina spotkać się można z licznymi gatunkami owadów, w gronie których nie brak ciekawych gatunków chrząszczy (np. jelonka rogacza czy pachnicy dębowej) oraz ptaków, reprezentowanych m. in. przez dzięcioła zielonego, bielika zwyczajnego, orlika krzykliwego i zimorodka.

W gronie najciekawszych mieszkańców Rogalińkiego Parku Krajobrazowego, obok popularnych zwierząt leśnych, pojawiają się też wydry oraz bobry, dzięki którym krajobraz tej części Wielkopolski nabiera wyjątkowego charakteru.

Tell Us What You Think
0Like0Love0Haha0Wow0Sad0Angry

0 Comment

Leave a comment

© 2020 TinyUrl.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.