Choroby wewnętrzne należą do bardzo istotnego działu medycyny. Zajmuje się on diagnozowaniem i procesami terapeutycznymi chorób występujących w różnych układach naszego organizmu. Wiedza lekarzy z tej dziedziny jest nam szczególnie potrzebna i pomaga w przypadku problemów zdrowotnych o różnym stopniu zagrożenia życia. Zakres chorób, którymi zajmują się interniści, rozciąga się od najzwyklejszego kataru i grypy przez zatrucia i zapalenia oskrzeli aż po cukrzycę i choroby wrzodowe żołądka. Jednym z najważniejszych podręczników dostępnych na rynku w tym zakresie jest „Interna Szczeklika 2021”.

Tajemnice medycyny wewnętrznej

Dział medycyny zajmujący się chorobami wewnętrznymi nazywany jest również medycyną wewnętrzną. Jej nazwa potoczna to interna. Stąd właśnie jeden z członów tytułu książki „Interna Szczeklika 2021”. Określenie to jest używane w żargonie lekarzy zajmującymi się schorzeniami narządów wewnętrznych. Do jednych z powszechniejszych chorób, leczonych w ramach tej specjalizacji, należą choroby układu oddechowego. Problemy zdrowotne wywołane na skutek anginy czy grypy dotykają praktycznie każdego z nas. Nieco poważniejsze w leczeniu są choroby płuc. Interna dotyczy także zachorowań związanych z układem krwionośnym. Choroby układu krążenia są obecnie odpowiedzialne za stosunkowo dużą ilość zgonów w naszym kraju, stąd nie należy lekceważyć ich objawów. Zaliczają się do nich nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, arytmia czy dusznice.

Klasyfikacja chorób układu wewnętrznego obejmuje również układ pokarmowy. Ich opis również znajdziemy w podręczniku „Interna Szczeklika 2021”. Wśród nich najbardziej powszechne to wszelkiego rodzaju zatrucia, kamica żółciowa czy choroby trzustki, wątroby i żołądka. Lekarz internista specjalizuje się także w leczeniu refluksa i chorób wrzodowych. Wśród objawów wskazujących na problemy z układem pokarmowych wymienić należy nagłe, silne bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, nudności i wymioty oraz łagodniejsze w swoim przebiegu czkawkę i zgagę.

„Interna Szczeklika 2021” – choroby atakujące układy wewnętrzne

Kolejnym układem, który podlega leczeniu w ramach medycyny wewnętrznej, jest układ endokrynny, wydzielający hormony. Choroby endokrynologiczne dotyczą takich narządów jak tarczyca, przytarczyce, nadnercza, przysadka mózgowa, podwzgórze, trzustka czy jajniki. W przypadku gdy organizm wydziela duże ilości hormonów tropowych, mówimy o niedoczynności. Z kolei w przypadku nadczynności, na przykład tarczycy, dochodzi spadku ilości hormonów tropowych we krwi na skutek prób zahamowania nadaktywnego gruczołu. W książce „Interna Szczeklika 2021” znaleźć można mnóstwo informacji na temat chorób endokrynologicznych, niezbędnych kształcącym się studentom. Proces terapeutyczny w takich przypadkach jest skomplikowany i długotrwały, może zajmować nawet całe życie pacjenta. Wiele chorób układu endokrynnego wymaga ciągłego leczenia i nie ma możliwości ich całkowitej eliminacji.

Interna dotyczy również chorób metabolicznych, które powstają na skutek błędów pojawiających się w procesie metabolizmu. Wiążą się z brakiem zachodzenia niektórych reakcji chemicznych, co może wynikać na przykład z niedoboru danego enzymu. Dochodzi również do sytuacji, kiedy produkt wyjściowy jest gromadzony w nadmiernych ilościach, gdyż następuje hamowanie jego przekształcania. Niektóre z chorób metabolicznych wiążą się z ryzykiem śmiertelnym. Z kolei inne nie zaburzają normlanego funkcjonowania i nie wymagają bardzo skomplikowanego leczenia. W książce „Interna Szczeklika 2021” pojawiają się szczegółowe informacje na temat tego typu chorób wewnętrznych. Najnowsze wydanie zawiera dużą ilość aktualizacji, w tym związanych z COVID-19.

Twórca książki „Interna Szczeklika 2021”

Autorem podręcznika „Interna Szczeklika 2021” jest wybitny lekarz Andrzej Szczeklik. Badacz ten, przez lata związany z Akademią Medyczną w Krakowie, a następnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, zasłynął jako wybitny znawca chorób wewnętrznych. Do jego najważniejszych dokonań na polu naukowym należy zaliczyć badania nad astmą oskrzelową, tak zwaną aspirynową oraz nad prostacykliną. Zawdzięczamy mu między innymi wprowadzenie analogów prostacykliny do farmakoterapii. Poza słynnym podręcznikiem, wydał około 600 prac naukowych oraz kilka monografii.